Karikatür Atölye Çalışması


AMAÇ

Karikatüre mizaha ilgisi /yeteneği olan öğrencilerin bu yönlerini geliştirmek.
Öğrencilerin özgüvenlerini güçlendirmek. “Ben yapamam!” söyleminden “ben başardım” sözüne geçiş yapmalarını sağlamak.
Öğrencilere hayat boyu meşgul olabilecekleri bir hobi kazandırmak.
Öğrencilere sanatı sevdirmek. Onların estetik duygularını geliştirmek.
Öğrencilerin, bir işle meşgul olup emek harcamaları böylece o işin zorluklarını görüp emeğe saygıyı öğrenmelerini sağlamak.
Öğrencilerin karikatür ve mizah kültürünü öğrenerek ileride kaliteli ile kalitesiz işleri ayıracak seviyeli mizah ve karikatür okuyucusu olmalarını sağlamak.

İÇERİK

Karikatür Hakkında Genel Bilgiler
Karikatürde Karakter Çizim Teknikleri
Karikatürde Obje Çizim Teknikleri
Karikatürde Mekân Çizim Teknikleri
Karikatürde Kompozisyon
Karikatürde Mizah
Okul Mizah Dergisi Çizim Çalışmaları
Dergi Hazırlık Süreci
Skanner’da Tarama
Flash Programında Çizimleri Düzenleme
Photoshop Programında Renklendirme
Photoshop Programında Sayfa Tasarımı
Baskıya Hazır Halde Cd Çıkışı Alma

SONUÇ

Okul tarihinin ilk Mizah Dergisi çıkacak.
Çıkartılacak Okul Mizah Dergisi okul tanıtımında faydalı olacak. Velilere, gelen ziyaretçilere özgün bir çalışma olan bir dergi verilebilecek.
Derginin büyük boy (75x100) İlk Sayı duyuru afişi okul girişine asılacak
Kurum, Türkiye’de sayısı beşi geçmeyen ‘Mizah Dergisi Çıkartan Okullar’ arasında yer alacak.
Atölye çalışmasında öğrencilere ‘balık’ verilmeyecek, ‘balık tutması’ öğretilecek. Böylece ileri ki yıllarda öğrenciler, ekibi büyüterek daha iyi yeni sayılar çıkartabilecek.
İleri ki yıllarda okulda Karikatür Kulübü kurulabilecek.
Okul Dergisi bir ekip çalışması olacağından, öğrencilerin sosyalleşmeleri, bir ekip içinde uyumlu şekilde iş paylaşımı yaparak çalışabilmeleri, sorunlarla beraber işbirliği ile baş etmeyi öğrenmeleri sağlanacaktır.
Atölye Çalışmasına katılan öğrenciler Atölye Çalışması Değerlendirme Formu doldurulacaktır. Ayrıca birer adet Katılım Belgesi verilecektir.